Personal trainer, mentori vai coach?

Sep 12, 2020

Onko sinulla itsesi kehittämisen tai hyvinvoinnin tavoitteita, joihin olet miettinyt että ulkopuolisen apu olisi tarpeen?

Tai ehkä olet kuullut personal trainer, mentori tai coach -palveluista ja mietit olisiko niistä sinulle hyötyä?

Olet myös jo ehkä kokeillut näitä palveluita: pt personal trainer kokeilu salilla, ilmainen coaching sessio verkossa tai mentorointi tapaaminen työpaikkojen välissä, mutta et ole ihan varma mikä on näiden ero ja voisitko hyöytä niistä nyt ja tulevaisuudessa.

Käsittelemme nyt tässä blogissa kattotasolla läpi keskeisimmät erot personal trainer, mentori ja coach välillä, jotta sinä osaat tehdä johtopäätöksen voisiko jokin näistä olla sinun itsesi kehittämisen tai hyvinvoinnin tavoitteisiin sopiva ja mistä voisit itsellesi hyvän valitsemasi ohjaajan löytää.

Katsotaan kuitenkin ensin mikä yhdistää pt eli personal trainer, mentori ja coach -palveluita.

Kaikki ovat henkilökohtaisen ohjauksen muotoja. Ohjaus perustuu valmentajan (personal trainerin, mentorin tai coachin) ja valmennettavan väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus voi tapahtua kasvotusten samassa tilassa tai etänä. Ohjaus voi tapahtua myös ryhmissä tai tiimeissä, mutta tavoitteena on nimenomaan yksilöiden kehitys.

Ominaista kaikille näille ohjauksen muodoille kuitenkin on, että vuorovaikutusta tapahtuu livenä ja niiden kaikkien tavoitteena on valmennettavan henkilökohtainen kasvu.

Toinen yhteinen ominaisuus on, että kaikkia ohjauksen muotoja voi käyttää vain kerran, mutta niiden toimivuus yleisesti perustuu jatkuvaan valmennettavan ja valmentajan vuorovaikutukseen.

Tutustutaan sitten jokaiseen ohjauksen muotoon nopeasti erikseen.

Personal trainer

Englanninkielinen termi personal trainer tai lyhenteenä PT on vahvistunut osaksi suomenkieltä, mutta synonyymeinä vastaan voi tulla henkilökohtainen valmentaja, yksilöohjaaja tai kunto-ohjaaja. Personal trainerit ovat useimmille tuttuja kuntosaleilta, ja niissä personal trainereiden valmennus usein tapahtuukin.

Mitä tekee?

Personal trainerin ohjauksen tavoitteena on valmennettavan liikunnan ja ruokavalion tapojen muutos ja tulosten kehitys.

Personal trainer suunnittelee liikunta- ja ravinto-ohjelmia valmennettavan tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta. Personal trainer myös ohjaa, valvoo, seuraa ja analysoi valmennettavan suorituksia ja tuloksia.

Personal trainerin ja valmennettavan suhde perustuu pääasiallisesti elämäntapamuutoksen, liikunnan tai ruokavalion paremmin tuntevan personal trainerin puolelta valmennettavan ohjaukseen, kannustamiseen ja suhteesta riippuen jopa velvoittamiseen.

Mihin auttaa?

Personal trainer voi auttaa valmennettavaa tekemään peruspohjaisen elämäntapamuutoksen, jolloin tavoitteena voi olla esim. liikunnan aloittaminen, painon pudottaminen tai uuden liikuntamuodon oppiminen.

Personal trainerit usein myös valmentavat lajikohtaisesti valmennettavia kilpailu- ja aktiivitasolla. Lajikohtaisilla personal trainereilla on usein laaja osaaminen valmennettavasta lajista ja tavoitteet valmennettavilla ovat tyypillisesti korkealla ja valmennuksen luonne yksityiskohtaista ja intensiivistä. Viimeaikoina mm. kestävyyslajien ja fitness-lajien personal trainerit ovat yleistyneet.

Kenelle sopii?

Personal trainer sopii kaikille liikunnan tai ruokavalion elämäntapamuutokseen pyrkiville, ketkä kokevat, että henkilökohtaisesta ohjauksesta voi olla hyötyä.

Miten aloittaa?

Voit kysyä personal traineriä paikalliselta kuntosaliltasi tai vanhalta kunnon internetiltä. Esim. Personal Trainer Pankki tarjoaa kattavan valikoiman alueittain etsittäviä valmentajia. Personal trainer ei ole suojattu ammattinimike Suomessa, joten valmentajan asiakaskokemuksiin tutustuminen esim. Facebookissa yhteisöltä vinkkejä hyvästä personal traineristä kysymyllä voi olla hyvä tapa aloittaa itsellesi sopivan etsintä.

Mentori

Mentoroinnin mielenkiintoisena ja hienona ominaispiirteenä verrattuna tässä blogissa käsiteltyihin muihin ohjauksen muotoihin on, että mentoroinnin vuorovaikutuksessa molemmat mentoroitava (aktori) sekä mentori kasvavat.

Mitä tekee?

Mentoroinnin ytimessä on tiedon ja osaamisen siirtäminen kokeneemmalta kokemattomammalle.

Mentoroinnissa vuorovaikutussuhde on mentoroitavan tavoitteiden saavuttamiseksi keskeisessä osassa. Onnistuneen mentoroinnin suhde on avoin, molemminpuolinen, luottamuksellinen ja tasa-arvoinen.

Mentoroinnissa asetetut tavoitteet määrittävät suunnan, mutta mentoroitavan kysymykset ja mentorin niihin vastaaminen johdattelevat prosessia kohti oivalluksia ja kehitysaskelia. Mentoroinnin prosessista johtuen mentoroitavan tavoite voi usein muuttuakin suhteen aikana.

Mihin auttaa?

Mentorointia käytetään monissa organisaatioissa systemaattisesti johtajien ja asiantuntijoiden kehitysmenetelmänä.

Ehkä tästä syystä mentorointia usein hyödynnetäänkin usein mentoroitavan ammatiliiseen kehitykseen niin ammattitaitoisella kuin henkiselläkin tasolla.

Mentorointia tapahtuu enemmän ja enemmän työpaikkojen ohjauksen ja kannustuksen kautta, jolloin mentori ja mentoroitavat ovat usein samasta työyhteisöstä. Tämä helpottaa suhteen pitämistä avoimena, sillä liikesalaisuuksien jakaminen on mahdollista. Mentoroinnin osapuolet voivat olla myös eri organisaatioista, ja sillä on myös omat etunsa, kuten eri ympäristöjen tarjoamat erilaiset perspektiivit.

Mentoroitava voi olla urapolulla missä tahansa vaiheessa; opiskelija, harjoittelija, juniori, seniori, johtaja, työtön, yrittäjä tai hallituksen puheenjohtaja. Tyypillisesti mentori on kuitenkin itse työuran sellaisessa vaiheessa, jossa hän pystyy antamaan konkreettista neuvoa ja tukea mentoroitavan nykyisiin tavoitteisiin. Ideaalisti niin, että myös mentori kasvaa suhteen aikana.

Kenelle sopii?

Mentorointi sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä ammatillisesti.

Miten aloittaa?

Sopivan mentorin löytäminen kannattaa aloittaa kysymällä mahdollisista mentorointiohjelmista omassa organisaatiossa. Kysymällä avoimesti itselleen mentoria erityisesti LinkedInissä voi avata myös mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Erilaiset mentoriohjelmat, kuten Suomen Yrittäjien Mentorisi ja Suomen Mentorit, auttavat myös sopivan mentorin löytämisessä.

Coach

Viime vuosina vauhdilla kasvanut coaching, eli valmennus, on tässä blogissa vertailluista ohjausmuodoista organisoiduinta, kokonaisvaltaisinta, prosessoiduinta ja valvotuinta.

Eri tunnustetut coahing-yhdistykset, Suomessa nimeltä mainittuina Suomen Coaching-yhdistys, EMCC Finland ry ja ICF Finland ry kouluttavat coaching-valmentajia ja valvovat toiminnan eettisyyttä.

Coachingin ydin on, että koulutetut sertifioinnin suorittaneet valmentajat ohjaavat valmennettavia saavuttamiseen täyden potentiaalinsa eri aiheita ja tavoitteita koskien. Ohjauksessa coachttavaa autetaan oivaltamaan asioita itse.

Mitä tekee?

Coachingia käytetään kaikkiin elämän eri osa-alueisiin. Tyypillisiä coaching-muotoja ovat liiketoimintakehitykseen keskittyvä business coaching, johtoa valmentava executive coaching, urakehitykseen tähävää uracoaching, elämäntaitoja avaava life coaching ja liikunnallinen urheilucoaching.

Tavoitteena on kuitenkin aina valmennettavan henkilökohtainen kehitys, Tätä tuetaan coachin eli valmentajan auttamalla valmennettavaa tarkoin valituilla kysymyksillä, strategioilla ja innoittamisella. Prosessissa on tärkeää valmennettavan omat oivallukset, joiden kautta tehdään merkityksellisiä päätöksiä, jotka johtavat valmennettavan tavoitteita kohti vievään kehitykseen.

Mihin auttaa?

Coachingista löytyy moniin elämän eri osa-alueisiin suuntautuneita prosessaja. Lisäksi life coaching eli suomennettuna elämänvalmennus tarjoaa valnennusta elämäntaitoihin yleisemmin.

Keskeistä kaikelle coachingille kuitenkin on se, että coachattava kokee, että hän ei vielä elä elämäänsä täydellä potentiaalilla. Tavoitteita on saavuttamatta, tai suunta ei ole löytynyt.

Coachingissa herätellään ajatuksia luovalla coachin ja coachattavan yhteistyöllä.

Kenelle sopii?

Coaching sopii kaikille, jotka haluavat saavuttaa selkeitä tavoitteita, tai haluavat löytää elämälleen kasvun ja kehityksen polun.

Miten aloittaa?

Suomen Coaching-yhdistyksen Coach-haku listaa lähes 200 koulutettua coachia, joista löytää omiin tavoitteisiisi sopiva. Coachien kohdalla kannattaa kysellä suosituksia lähipiiristä esim. sosiaalisen median kanavissa tai suoraan coachilta itseltään. Kaikki kuitenkin alkaa siitä, että tiedät minkä kokemuksen omaavaa coachia tarvitset.

Personal trainer vs. mentori vs. coach

Miten nämä eri henkilökohtaisen valmennuksen muodot tiivistetysti eroavat toisistaan?

Personal trainer

  • Kun haluat, että saavutat kehitystä ja tapojen muutosta liikunnan ja ruokavalion parissa henkilökohtaisen valmentajan avustamana, joka määrittelee tavoitteidesi pohjalta mitä ja kuinka paljon teet.

Mentori

  • Kun haluat kehittyä ammatillisesti keskustelupohjaisessa, rennommassa ja kaksisuuntaisessa suhteessa omalla urapolullasi itseäsi kokeneemman kanssa.

Coach

  • Kun haluat maksimoida sinussa piilevän potentiaalin millä tahansa elämän osa-alueella selkeää, mutta samalla luovaa prosessia seuraten.

Toivottavasti tästä itsensä kehittämistä henkilökohtaisen valmennuksen avulla käsittelevästä kirjoituksesta on sinulle hyötyä. Jos itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen kiinnostaa sinua enemmän, niin suosittelemme lukemaan Driim Ultimaattinen Opas Jatkuvaan Oppimiseen.

Driimillä pyrimme tuomaan henkilökohtaisen valmennuksen voiman kaikille helposti saataviin verkkovalmennuksiin, jossa Suomen eri aihealueiden huippuvalmentajat jakavat kokemuksensa ja tarinansa, jotta sinä voisit oppia heiltä miten päästä lähemmäs omia tavoitteitasi.

Jos et ole vielä tutustunut Driimin valmennuksiin, niin hyvä paikka aloittaa ilmaiseksi on katsoa Driimin perustajan ja olympiaurheilija Mika Poutalan valmennuksen “Voittava Perustus - Merkityksellinen Elämä” ensimmäinen video täältä.

Huimia kasvun hetkiä toivottaen,

Joonas Kylliäinen

--

Joonas on yksi Driimin perustajista, aviomies, isä, yrittäjä ja ikuisesti utelias itsensä kehittäjä joka toivoo, että voi omilla teoillaan tehdä maailmasta paikan, jossa kaikilla on parempi elää yhdessä.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.