Driim Kristiina & Jukka

Riidan ratkaisu

Kristiina Komulainen & Jukka Vänskä

Ristiriitoja tulee väistämättä aina. Tavoitteena ei ole pyyhkiä niitä pois elämästä, vaan oppia hyväksymään ja käyttämään hyväksi sekä itsetuntemuksen että vuorovaikutuksen kehittäjänä. Kristiinan ja Jukan Driim-valmennus Riidan ratkaisu näyttää, että konfliktit ovat mahtava asia, joista voi oppia pitämään. Parhaimmillaan ne toimivat oppimiskokemuksina. Hyvin hoidetut konfliktit voivat parantaa itsekunnioitustamme, opettaa itsestämme ja toisesta, sekä parantaa tehokkuutta.

Katso Kristiinan ja Jukan valmennuksen ensimmäinen video ilmaiseksi

Opi hyödyntämään konfliktit oppimiskokemuksena

Tässä valmennuksessa

13 videovalmennusta + työkirja

Aloitusvideo

Konfliktit ja polarisaatio   

 1. Konfliktin kaari
 2. Polarisaatio
 3. Miten polarisaatio ja konflikti liittyvät toisiinsa

Oma kokemus 

 1. Mielen panttivankitilanteet - itsensä kyseenalaistaminen
 2. Se vaikein tunne eli häpeä
 3. Rajat

Näkökulmia 

 1. Muutos: kuka muuttuu, voiko toista tai itseä muuttaa
 2. Syyllinen/syytön > kiinnostuksen osoittaminen toiselle
 3. Mikä rakentaa ja mikä rikkoo

Hyviä ratkaisuja

 1. Omista valinnoista vastuunottaminen > erillisyys vs ykseys
 2. Ei tietämisen tila: kontrollia/antautuminen
 3. Tilannetaju jne
Driim Kristiina & Jukka
Driim Kristiina & Jukka

Tässä valmennuksessa

13 videovalmennusta + työkirja

Aloitusvideo

Konfliktit ja polarisaatio   

 1. Konfliktin kaari
 2. Polarisaatio
 3. Miten polarisaatio ja konflikti liittyvät toisiinsa

Oma kokemus 

 1. Mielen panttivankitilanteet - itsensä kyseenalaistaminen
 2. Se vaikein tunne eli häpeä
 3. Rajat

Näkökulmia 

 1. Muutos: kuka muuttuu, voiko toista tai itseä muuttaa
 2. Syyllinen/syytön > kiinnostuksen osoittaminen toiselle
 3. Mikä rakentaa ja mikä rikkoo

Hyviä ratkaisuja

 1. Omista valinnoista vastuunottaminen > erillisyys vs ykseys
 2. Ei tietämisen tila: kontrollia/antautuminen
 3. Tilannetaju jne
Driim Kristiina & Jukka

Valmennuksesta

Riidat mielletään usein negatiiviseksi, mutta ne tuovat mukanaan aina myös jotakin hyvää. Ne tuovat esiin rajoja ja mielipiteitä, näkemyksiä ja kokemuksia. Riitojen käsittely yhdessä voi olla hedelmällistä ja hyväksi suhteelle. Lisäksi ne toimivat henkilökohtaisena oppimiskokemuksena - Tarvitsemme riitoja, mikäli haluamme kehittyä. Hyvä sääntö on, että riitaan kannattaa tarttua, mieluiten varhaisessa vaiheessa.

Kristiina Komulainen ja Jukka Vänskä ovat molemmat sovittelijoita, joilla on monipuolinen kokemus ihmiselämän haastavista tilanteista. Kristiina on toiminut poliisina kunnian liittyvän väkivallan parissa ja Jukka toimii Riihimäen vankilan pappina. Yhdessä he ovat rakentaneet valmennuksen, joka sisältää neljä laajaa kokonaisuutta riidan ratkaisusta.

Ensimmäinen osuus on teoriapohjainen ja käsittelee sitä, miten konfliktit muodostuvat ja miten niihin liittyy polarisaatio. Seuraavat kolme kokonaisuutta ovat käytännönläheisempi ja keskittyvät tarkemmin riidan ratkaisuun; Ensin käydään läpi oma kokemus ja omat tunteet riidan keskellä. Toisena tutkitaan eri näkökulmia, joista riitaa voidaan katsoa ja lähestyä, sekä muun muassa kuuntelemisen taitoa. Lopuksi mietitään, miten riita voidaan parhaiten ratkaista.

Mitä tulet oppimaan?

Valmennus auttaa arvostamaan ja hyödyntämään ristiriitatilanteet oppimiskokemuksina. Parhaimmillaan opimme riidoista itsekunnioitusta, näkemään omat sekä toisen osapuolen rajat ja lisäämään tehokkuutta.

Opit käsittelemään riidan restoratiivisesti eli kaartelematta konfliktia, rikkomatta tilannetta entisestään sekä keskustelemaan etsimättä syyllistä. Opit näkemään riidan eri perspektiivistä ja jälkiprosessoimaan tilanteen, ottamaan vastuun omasta toiminnasta ja viemään hankalatkin vuorovaikutussuhteen hyvään suuntaan eteenpäin.

Kenelle valmennus on?

Ristiriitatilanteita tapahtuu väistämättä aina kaikille. Siksi Kristiinan ja Jukan valmennus sopiikin jokaiselle, joka haluaa oppia käsittelemään tilanteet restoratiivisesti, ja kehittyä sekä yksilöinä että suhteessa.

Mitä saat valmennuksesta?

Riidan ratkaisu muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: omasta kokemuksesta, eri näkökulmista sekä ratkaisusta. Suurin työ tapahtuu kuitenkin vasta riitakeskustelun jälkeen jälkiprosessointina. Saat työkalut kehittyä joka kokonaisuuden osalta reiluksi ja restoratiiviseksi riitelijäksi. Huomaat, että jokainen voi olla omalla tavalla oikeassa.

Kristiinan ja Jukan valitsemien kysymysten sekä työkirjan avulla, pääset prosessoimaan omaa valitsemaasi riitaa ja käsittelemään sitä eri kantilta. Juuri riidan jälkityön avulla, opit todella ottamaan vastuun omasta toiminnasta ja viemään suhdetta hyvään suuntaan eteenpäin. Samalla saat tilaisuuden kehittää ristiriitatilanteet voimavaraksi itsellesi ja yhteisöllesi.

 

Driim Kristiina & Jukka

Valmentajista

Kristiina on meille monille tuttu mielenkiintoiselta ja monipuoliselta mediauraltaan. Hän on toiminut tuottajana, käsikirjoittajana ja juontajana. Nelikymppisenä Kristiina päätti tehdä uranvaihdoksen ja opiskella poliisiksi. Kristiina työskenteli Helsingin poliisilaitoksella vanhempana konstaapelina kunniaan liittyvän väkivallan parissa. Nyt Kristiina toimii sovittelijana, mikä on tuonut yhä laajempaa näkemystä vuorovaikutussuhteista, haastavista tilanteista ja konfliktien purkamisesta.

Jukka on toiminut lähes kaksikymmentä vuotta pappina, nyt toista vuotta Riihimäen vankilapappina. Lisäksi Jukka toimii sovittelijana ja vuorovaikutusvalmentajana. Vankila- ja parisuhdetyön kautta Jukalle on karttunut monipuolinen ja laaja kokemus ihmiselämän monipuolisuudesta, erityisesti haastavissa tilanteissa. Vuorovaikutustaidot, sovinnollisuus sekä vastuullisuus ovatkin arvoja, joita Jukka toivoo työllään edistävänsä.

Katso Kristiinan ja Jukan valmennuksen ensimmäinen video ilmaiseksi

Opi hyödyntämään konfliktit oppimiskokemuksena

Saatat tykätä myös näistä valmennuksista

Placeholder Image

Perttu Pölönen

Tulevaisuuden Taidot

Katso
Placeholder Image

Baba Lybeck

Minustako Aktiiviliikkuja?

Katso
Placeholder Image

Olli Sovijärvi

Terveyden Peruspilarit

Katso

SAAVUTA TAVOITTEESI SUOMEN HUIPPUVALMENTAJIEN JOHDOLLA

 

✔️ Konkreettiset opit ja tavat juuri sinun tavoitteiden saavuttamiselle suoraan Suomen huipuilta

✔️ Yli 800 € arvosta itsensä kehittämisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin verkkovalmennuksia

✔️ Toistakymmentä valmennusta joissa yli 300 videota ja yli 3000 minuuttia

✔️ Katso tai kuuntele valmennuksia millä tahansa laitteella silloin sinulle sopii

✔️ Työkirja monipuolisilla tehtävillä ja vinkeillä jokaisen valmennuksen mukana

✔️ Pääsy suljettuun Driimin Facebook -ryhmään

Kuukausijäsenyys 32 € / kk

Ei sitoumuksia. Voit lopettaa milloin vain.

Valitse

Vuosijäsenyys 16€ / kk

Säästä puolet kuukausijäsenyyden hinnasta.

Valitse